Projekt EU51226
ARENGUPLAAN 2017-2019 DIGITRÜKK OÜ ARENGU
JA UUTE TOODETE VÄLJATÖÖTAMISEKS

Projekti eesmärk on kasvatada ettevõttes tootearenduse, turunduse ja tootmise automatiseerimise protsesse ja läbi selle suurendada ettevõtte konkurentsivõimet kodu- ja välisturgudel.

Projekti maksimaalne toetussumma on 293426 eurot ning seda rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.